Trestné právo

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva
  • zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania pod¾a Trestného poriadku a Trestného zákona
  • obhajoba, vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov pod¾a Trestného poriadku a Trestného zákona najmä trestného oznámenia, sažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania, žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu a iných podaní