Právne služby vo všetkých oblastiach práva

Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na všeobecné civilné právo, obchodné , trestné právo, daňové právo.
V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, zakladanie a zmeny obchodných spoločností, osobné právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.

Služby Zaručeného elektronického podpisu (ZEP)

Naša advokátska kancelária nastúpila trend digitalizácie a využíva zaručený elektronický podpis (ZEP) za účelom finančnej úspory nákladov klientov, úspory času klientov, zrýchlenia súdneho konania a zjednodušenia komunikácie.

Zaručený elektronický podpis